Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa nr 28 im. W. Budryka w Gliwicach,
ul. ks. M. Strzody 4, reprezentowana przez Dyrektora Placówki.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych:
 Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
 Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe
a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.
b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie
z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
 sprostowania swoich danych,
 usunięcie danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą,
 sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.
9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest:
Anna Pielok (tel.: 32 231-43-69 w. 35/ e-mail: iod@sp28gliwice.pl) liczba odsłon strony: 395 
Logo Samorządu Gliwice

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach, ul. ks. Marcina Strzody 4, 44-100 Gliwice

tel. 032/231-43-69, faks 032/231-43-69

sekretariat@sp28.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Szkoły Podstawowej nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP